Rapoarte de activitate

2016

  Raport activitate Primar. 2016 (231,3 KiB, 7 hits)

  Raport activitate Viceprimar 2016 (1,2 MiB, 5 hits)

  Raport activitate Consilier Alexandru V. 2016 (768,2 KiB, 6 hits)

  Raport activitate Consilier Blajan O. 2016 (733,4 KiB, 7 hits)

  Raport activitate Consilier Rau V. 2016 (939,7 KiB, 5 hits)

  Raport activitate Consilier Todoran V. 2016 (724,2 KiB, 6 hits)

  Raport activitate Consilier Cipariu I. 2016 (567,4 KiB, 5 hits)

  Raport activitate Cosilier Vitan A. 2016 (648,2 KiB, 6 hits)

 

2014

  Alexandru Victor (1.016,0 KiB, 339 hits)

  Biri Adrian (1,4 MiB, 341 hits)

  Bleahu Victor (1,0 MiB, 306 hits)

  Burcea Ilie (705,0 KiB, 345 hits)

  Cerchez Ovidiu (701,0 KiB, 334 hits)

  Larga Sebastian (704,3 KiB, 318 hits)

  Ungur Florin (956,7 KiB, 322 hits)

  Veltan Ioachim (695,2 KiB, 303 hits)