Rapoarte de activitate

2016

  Raport comisia A (557,3 KiB, 78 hits)

  Raport comisia B (261,7 KiB, 81 hits)

  Raport comisia C (623,1 KiB, 69 hits)

  Raport activitate Primar. 2016 (231,3 KiB, 96 hits)

  Raport activitate Viceprimar 2016 (1,2 MiB, 82 hits)

  Raport activitate Consilier Mara C. pe anul 2016 (589,9 KiB, 70 hits)

  Raport activitate Consilier Alexandru V. 2016 (768,2 KiB, 91 hits)

  Raport activitate Consilier Blajan O. 2016 (733,4 KiB, 96 hits)

  Raport activitate Consilier Rau V. 2016 (939,7 KiB, 90 hits)

  Raport activitate Consilier Todoran V. 2016 (724,2 KiB, 93 hits)

  Raport activitate Consilier Cipariu I. 2016 (567,4 KiB, 100 hits)

  Raport activitate Cosilier Vitan A. 2016 (648,2 KiB, 88 hits)

 

2014

  Alexandru Victor (1.016,0 KiB, 407 hits)

  Biri Adrian (1,4 MiB, 416 hits)

  Bleahu Victor (1,0 MiB, 370 hits)

  Burcea Ilie (705,0 KiB, 409 hits)

  Cerchez Ovidiu (701,0 KiB, 407 hits)

  Larga Sebastian (704,3 KiB, 385 hits)

  Ungur Florin (956,7 KiB, 391 hits)

  Veltan Ioachim (695,2 KiB, 371 hits)