Rapoarte de activitate

2016

  Raport activitate Primar. 2016 (231,3 KiB, 21 hits)

  Raport activitate Viceprimar 2016 (1,2 MiB, 19 hits)

  Raport activitate Consilier Alexandru V. 2016 (768,2 KiB, 21 hits)

  Raport activitate Consilier Blajan O. 2016 (733,4 KiB, 23 hits)

  Raport activitate Consilier Rau V. 2016 (939,7 KiB, 18 hits)

  Raport activitate Consilier Todoran V. 2016 (724,2 KiB, 22 hits)

  Raport activitate Consilier Cipariu I. 2016 (567,4 KiB, 21 hits)

  Raport activitate Cosilier Vitan A. 2016 (648,2 KiB, 20 hits)

 

2014

  Alexandru Victor (1.016,0 KiB, 352 hits)

  Biri Adrian (1,4 MiB, 354 hits)

  Bleahu Victor (1,0 MiB, 317 hits)

  Burcea Ilie (705,0 KiB, 356 hits)

  Cerchez Ovidiu (701,0 KiB, 348 hits)

  Larga Sebastian (704,3 KiB, 330 hits)

  Ungur Florin (956,7 KiB, 336 hits)

  Veltan Ioachim (695,2 KiB, 316 hits)