Rapoarte de activitate

2016

  Raport comisia A (557,3 KiB, 21 hits)

  Raport comisia B (261,7 KiB, 21 hits)

  Raport comisia C (623,1 KiB, 18 hits)

  Raport activitate Primar. 2016 (231,3 KiB, 42 hits)

  Raport activitate Viceprimar 2016 (1,2 MiB, 35 hits)

  Raport activitate Consilier Mara C. pe anul 2016 (589,9 KiB, 3 hits)

  Raport activitate Consilier Alexandru V. 2016 (768,2 KiB, 38 hits)

  Raport activitate Consilier Blajan O. 2016 (733,4 KiB, 40 hits)

  Raport activitate Consilier Rau V. 2016 (939,7 KiB, 35 hits)

  Raport activitate Consilier Todoran V. 2016 (724,2 KiB, 41 hits)

  Raport activitate Consilier Cipariu I. 2016 (567,4 KiB, 41 hits)

  Raport activitate Cosilier Vitan A. 2016 (648,2 KiB, 38 hits)

 

2014

  Alexandru Victor (1.016,0 KiB, 363 hits)

  Biri Adrian (1,4 MiB, 367 hits)

  Bleahu Victor (1,0 MiB, 327 hits)

  Burcea Ilie (705,0 KiB, 366 hits)

  Cerchez Ovidiu (701,0 KiB, 358 hits)

  Larga Sebastian (704,3 KiB, 341 hits)

  Ungur Florin (956,7 KiB, 346 hits)

  Veltan Ioachim (695,2 KiB, 325 hits)