Rapoarte de activitate

2016

  Raport comisia A (557,3 KiB, 49 hits)

  Raport comisia B (261,7 KiB, 48 hits)

  Raport comisia C (623,1 KiB, 40 hits)

  Raport activitate Primar. 2016 (231,3 KiB, 66 hits)

  Raport activitate Viceprimar 2016 (1,2 MiB, 57 hits)

  Raport activitate Consilier Mara C. pe anul 2016 (589,9 KiB, 34 hits)

  Raport activitate Consilier Alexandru V. 2016 (768,2 KiB, 61 hits)

  Raport activitate Consilier Blajan O. 2016 (733,4 KiB, 64 hits)

  Raport activitate Consilier Rau V. 2016 (939,7 KiB, 58 hits)

  Raport activitate Consilier Todoran V. 2016 (724,2 KiB, 64 hits)

  Raport activitate Consilier Cipariu I. 2016 (567,4 KiB, 66 hits)

  Raport activitate Cosilier Vitan A. 2016 (648,2 KiB, 60 hits)

 

2014

  Alexandru Victor (1.016,0 KiB, 379 hits)

  Biri Adrian (1,4 MiB, 384 hits)

  Bleahu Victor (1,0 MiB, 344 hits)

  Burcea Ilie (705,0 KiB, 384 hits)

  Cerchez Ovidiu (701,0 KiB, 377 hits)

  Larga Sebastian (704,3 KiB, 357 hits)

  Ungur Florin (956,7 KiB, 364 hits)

  Veltan Ioachim (695,2 KiB, 342 hits)