Rapoarte de activitate

2016

  Raport comisia A (557,3 KiB, 71 hits)

  Raport comisia B (261,7 KiB, 73 hits)

  Raport comisia C (623,1 KiB, 60 hits)

  Raport activitate Primar. 2016 (231,3 KiB, 86 hits)

  Raport activitate Viceprimar 2016 (1,2 MiB, 74 hits)

  Raport activitate Consilier Mara C. pe anul 2016 (589,9 KiB, 60 hits)

  Raport activitate Consilier Alexandru V. 2016 (768,2 KiB, 82 hits)

  Raport activitate Consilier Blajan O. 2016 (733,4 KiB, 85 hits)

  Raport activitate Consilier Rau V. 2016 (939,7 KiB, 81 hits)

  Raport activitate Consilier Todoran V. 2016 (724,2 KiB, 83 hits)

  Raport activitate Consilier Cipariu I. 2016 (567,4 KiB, 89 hits)

  Raport activitate Cosilier Vitan A. 2016 (648,2 KiB, 79 hits)

 

2014

  Alexandru Victor (1.016,0 KiB, 399 hits)

  Biri Adrian (1,4 MiB, 406 hits)

  Bleahu Victor (1,0 MiB, 362 hits)

  Burcea Ilie (705,0 KiB, 400 hits)

  Cerchez Ovidiu (701,0 KiB, 398 hits)

  Larga Sebastian (704,3 KiB, 376 hits)

  Ungur Florin (956,7 KiB, 383 hits)

  Veltan Ioachim (695,2 KiB, 363 hits)