Domeniul

 

 

COMUNA TIRNAVA

SERVICIUL VOLUNTAR PT SITUATII DE URGENTA

Ro,Sibiu, loc Tirnava, 557275, str.1 Decembrie, nr 5, tel 0269/806775, fax 806781, email: primariatirnava@yahoo.com

 

 

 

Domeniul

Fişa serviciului (conform modelului transmis prin adresa nr. Nr. 1721460 din 16.09.2011)Planificarea exerciţiilor

Planificarea controalelor preventive

Planul de pregătire

Intervenţii (data, ora, cauza probabilă, scurtă descriere)

Masuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse în PAAR

Registrul istoric

Recrutare personal

Multimedia (foto-video) din timpul intervenţiilor, exerciţiilor, activităţilor preventive, concursurilor, campanii